กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีโรงเรียนโพนพิทยาคม
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ทางโรงเรียนโพนพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี โดยท่านผอ.สิิทธิพงษ์ จันทร์สว่าง คณะครูและนักเรียน ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ ร่วมร้องเพลง พ่อแห่งแผ่นดิน เพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นร่วมกันปลูกต้นคูณ ภาคบ่ายมีกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค...อ่านต่อ »
โดย ยุทธณา อาจหาญ โรงเรียนโพนพิทยาคม ณ วันที่ (2016-11-22 15:27:51)
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสจัดการอบรมโครงการบูรณาการในรูปแบบ STEM EDUCATION
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสจัดการอบรมโครงการบูรณาการในรูปแบบ STEM EDUCATION ณ ห้องสัมมนาคาร โดยมีนายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการอบรม พร้อมด้วยคณะครูจาก 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คือ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และกลุ...อ่านต่อ »
โดย อดุลวิทย์ ศรีสถาน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ณ วันที่ (2016-10-01 17:00:18)
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ประกวดโรงเรียนดีเด่นด้านสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม
วันที่ 2 กันยายน 2559 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี เป็นตัวแทนโรงเรียนในอำเภอภูพาน เข้ารับการประกวดโรงเรียนดีเด่น ด้านสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการประกวดโรงเรียนดีเด่นด้านสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดสกลนคร ...อ่านต่อ »
โดย นราชัย อสุรินทร์ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ณ วันที่ (2016-09-02 16:59:32)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
วันที่ 10 สิงหาคม 2559 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี ...อ่านต่อ »
โดย นราชัย อสุรินทร์ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ณ วันที่ (2016-08-10 12:07:04)
โรงเรียนวาริชวิทยา จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตร ฟังธรรม และปลูกต้นไม้ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
     ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนวาริชวิทยา สพม.23 จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตร ฟังธรรม ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นสิริมงคล ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559   ...อ่านต่อ »
โดย สุริยาวุฒิ นาสว่าง โรงเรียนวาริชวิทยา ณ วันที่ (2016-07-15 10:17:01)