โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม.23 จัดงานวันครู 2559
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม.23 จัดงานวันครูร่วมกับ คณะผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาในเขตอำเภอวานรนิวาส โดยมี นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา เป็นประธาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559  ...อ่านต่อ »
โดย อดุลวิทย์ ศรีสถาน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ณ วันที่ (2016-01-20 22:12:33)
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม.23 ทำบุญตักบาตร
เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2559  โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม.23 ทำบุญตักบาตรหน้าโรงเรียน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559 และในโอกาสนี้ คณะครู นักเรียน ได้ร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อเป็นทุนการสร้างพระพุทธรูปให้โรงพยาบาลวานรนิวาส จำนวน 4,203.50 บาท ...อ่านต่อ »
โดย อดุลวิทย์ ศรีสถาน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ณ วันที่ (2016-01-20 22:00:11)
กองบัญชาการกองทัพไทย อบรมนักเรียน สพม.เขต23 เพื่อเป็นผู้นำเยาวชนกองทัพไทย
กองกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จัดอบรมโครงการ”ผู้นำเยาวชนกองทัพไทย รุ่นที่ 3” ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 23 จำนวน 159 คน ณ ค่ายกฤษณ์สีวะรา กรมทหารราบที่ 3 จังหวัดสกลนคร ในพิธีเปิด...อ่านต่อ »
โดย สุกัญญา ชิณศรี โรงเรียนกลุ่มอำนวยการ ณ วันที่ (2016-01-18 10:09:16)
สถาบัน ASIA FOREX ACADEE เสริมทักษะทางอาชีพในศตวรรษที่ 21
สถาบัน ASIA FOREX ACADEE ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้ความรู้และการสร้างทักษะทางอาชีพในศตวรรษที่ 21 กับตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ Foreign Exchange Market หรือตลาด Forex จึงได้จัดการอบร...อ่านต่อ »
โดย สุกัญญา ชิณศรี โรงเรียนกลุ่มอำนวยการ ณ วันที่ (2016-01-15 13:35:17)
น.อ.ว.เปิดค่ายคณิตศาสตร์
วันนี้ (15 มกราคม 2559)  นายพิสิทธิ์  จันทรเนตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา  เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  ที่ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา  ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา  จัดขึ้นใ...อ่านต่อ »
โดย พรศักดิ์ ฮังกาสี โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ณ วันที่ (2016-01-15 09:59:54)