ปัจฉิมนิเทศโรงเรียนวาริชวิทยา
วันที่ 4 มีนาคม 2559 โรงเรียนวาริชวิทยาได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับ นักเรียนชั้นมัธนยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ประจำปีการศึกษา 2558 ...อ่านต่อ »
โดย สุริยาวุฒิ นาสว่าง โรงเรียนวาริชวิทยา ณ วันที่ (2016-03-04 15:37:57)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต ๒๓
โดย สุกัญญา ชิณศรี โรงเรียนกลุ่มอำนวยการ ณ วันที่ (2016-03-04 09:26:07)
รับสมัครครูอัตราจ้างเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
โรงเรียนวาริชวิทยา ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   จำนวน 1อัตรา รับสมัคร 7-18 มีนาคม 2559 เริ่มงาน 2 พฤษภาคม 2559 ติดต่อเบอร์ 042-742505 ...อ่านต่อ »
โดย สุริยาวุฒิ นาสว่าง โรงเรียนวาริชวิทยา ณ วันที่ (2016-03-03 10:15:12)
ทดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2558 สพม.เขต 23
เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2558 สพม.เขต 23 ได้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนในสังกั...อ่านต่อ »
โดย สุกัญญา ชิณศรี โรงเรียนกลุ่มอำนวยการ ณ วันที่ (2016-02-29 09:30:39)
สพม.เขต 23 พัฒนาศักยภาพสภานักเรียน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เขต 23 ดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภานักเรียนและสร้างค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร ให้แก่นักเรียน แกนนำสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัดจำนวน 90 คน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรสภา...อ่านต่อ »
โดย สุกัญญา ชิณศรี โรงเรียนกลุ่มอำนวยการ ณ วันที่ (2016-02-25 11:22:43)