โรงเรียนวาริชวิทยา จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบ 19 ปี และวันวิสาขบูชา
      โรงเรียนวาริชวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จัดกิจกรรมครบรอบ 19 ปี โรงเรียนวาริชวิทยา และวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2559  มีผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ร่วมกันทำบุญ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ...อ่านต่อ »
โดย สุริยาวุฒิ นาสว่าง โรงเรียนวาริชวิทยา ณ วันที่ (2016-05-19 09:58:23)
ศูนย์การเรียนรู้งานอาชีพ สพม.23 จัดอบรมแลกเปลี่ยนรเรียนรู้การสร้างหลักสูตรวิชาชีพท้องถิ่น
             สพม.เขต 23 โดยศูนย์การเรียนรู้งานอาชีพ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ได้ดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างหลักสูตรวิชาชีพท้องถิ่น ณ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศคฏษา โดยจัดอบรมครูการงานอาชีพโรงเรียนในสังกัด สพม.23 ในระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาค...อ่านต่อ »
โดย สุรศักดิ์ สักขินา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ณ วันที่ (2016-05-17 10:15:25)
ศธภ.๑๑ วางแผนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ นายเสถียร แสนอุบล ผอ.สพม.เขต ๒๓ ปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาศึกษาธิการ ภาค ๑๑ จัดประชุมเตรียมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ศึกษาธิการภาค ๑๑ ณ ห้องประชุมพระเทพญาณวิศิษฐ์ สพม.เขต ๒๓ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยใ...อ่านต่อ »
โดย สุกัญญา ชิณศรี โรงเรียนกลุ่มอำนวยการ ณ วันที่ (2016-04-06 14:28:43)
ประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก (ภาษาจีน) ยาม
ประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก (ภาษาจีน) ยาม รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ ...อ่านต่อ »
โดย อรุณ ตะไลกลาง โรงเรียนสว่างแดนดิน ณ วันที่ (2016-03-29 21:01:03)
สพม.เขต 23 พัฒนาลูกเสือเพื่อต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
สพม.เขต 23 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2559 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร โดยจัดอบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 9 คน ในรุ่นที่ 3 ...อ่านต่อ »
โดย สุกัญญา ชิณศรี โรงเรียนกลุ่มอำนวยการ ณ วันที่ (2016-03-17 15:01:57)