ประเมิน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ Best Practice  โรงเรียนวาริชวิทยา
       โรงเรียนวาริชวิทยา ต้อนรับ ดร.อนุรักษ์ อุปพงษ์ รอง ผอ .เขต สพม.23 และคณะกรรมการประเมิน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ Best Practice 4 กรกฎาคม 2559 ภายใต้โครงการโรงเรียนดี ประจำตำบล โดยท่านผู้อำนวยการประนมเนตร มุลฑา และคณะครู นักเรียน ร่วมต้อนรับ    ...อ่านต่อ »
โดย สุริยาวุฒิ นาสว่าง โรงเรียนวาริชวิทยา ณ วันที่ (2016-07-04 12:06:36)
นักเรียนรางวัลพระราชทาน 3 ปีซ้อน โพนพิทยาคม โพนนาแก้ว สกลนคร
โรงเรียนโพนพิทยาคม กับ 3 รางวัล ที่ทรงคุณค่า รางวัล พระราชทาน โรงเรียนขนาดเล็ก ประเภทนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่านผอ.สิทธิพงษ์  จันทร์สว่าง กล่าวแสดงความชื่นชม ยินดี กับคณะครูที่ตั้งใจมุ่งมั่นในการสอน พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน และสร้างคุณภาพให้กับนักเรียน โพนพิทยาคม ...อ่านต่อ »
โดย ยุทธณา อาจหาญ โรงเรียนโพนพิทยาคม ณ วันที่ (2016-06-22 07:35:47)
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โพนพิทยาคม
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ท่านผู้อำนวยการสิทธิพงษ์  จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนพิทยาคม   ประธานในพิธีไหว้ครู โรงเรียนโพนพิทยาคม โดยมีนักเรียนแต่ละระดับชั้น จัดทำพานไหว้ครู มาคารวะบูชาพระคุณครู ณ หอประชุมโรงเรียนโพนพิทยาคม ในพิธียังมีการมอบเกียรติบัตร นั...อ่านต่อ »
โดย ยุทธณา อาจหาญ โรงเรียนโพนพิทยาคม ณ วันที่ (2016-06-22 07:26:32)
โรงเรียนวาริชวิทยา จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2559
                       โรงเรียนวาริชวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โดยมีท่านผู้อำนวยการประนมเนตร มุลฑา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู  นักเรี...อ่านต่อ »
โดย สุริยาวุฒิ นาสว่าง โรงเรียนวาริชวิทยา ณ วันที่ (2016-06-16 11:09:06)
โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ทำบุญเนื่องในครบรอบ 29 ปีและวันวิสาขบูชา
  วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนบงเหนือวิทยาคมได้จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 29 ปีและวันวิสาขบูชา นำโดย นายไพบูลย์  พจนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและชุมชน ได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมด้วยปัจจัย ห...อ่านต่อ »
โดย ปราณี พรหมดีราช โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ณ วันที่ (2016-05-19 12:43:54)