สพม.23 พัฒนาครูเพื่อให้ครูไม่ต้องทิ้งห้องเรียน
ตามที่ สพฐ. ได้ดำเนินงานตามโครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู เพื่อปฏิรูปการศึกษาโดยมุ่งเน้นให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงที่ห้องเรียนและนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมส่งพี่เลี้ยงแนะนำครูถึงโรงเรียนครูไม่ต้องทิ้งห้องเรียน นายเสถียร แ...อ่านต่อ »
โดย สุกัญญา ชิณศรี โรงเรียนกลุ่มอำนวยการ ณ วันที่ (2016-01-15 09:53:31)
สพม.เขต 23 ส่งเสริมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
นายเสถียร แสนอุบล ผอ .สพม.เขต 23 ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เขต 23 โดยนางณิชากร หาญคำมูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดแล...อ่านต่อ »
โดย สุกัญญา ชิณศรี โรงเรียนกลุ่มอำนวยการ ณ วันที่ (2016-01-15 09:09:51)
โรงเรียนบงเหนือวิทยาคมพร้อมใจปฎิญาณตนเนื่องในวันครูประจำปี 2559
วันที่ 14 มกราคม 2559 นายไพบูลย์  พจนา ผู้อำนวยโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมอ่านสาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 60 คำขวัญวันครู ครั้งที่ 60 "อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ "จากนั้นข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาโรงเรียนบงเหนือวิท...อ่านต่อ »
โดย ปราณี พรหมดีราช โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ณ วันที่ (2016-01-14 14:57:29)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรค์บุคคลเป็นพนักงานราชการ  โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ไฟล์แนบ ...อ่านต่อ »
โดย สุรศักดิ์ สักขินา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ณ วันที่ (2016-01-11 16:21:18)
ประกาศรับสมัครรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  ระหว่างวันที่ 11 - 15  มกราคม 2559 เอก...อ่านต่อ »
โดย นราชัย อสุรินทร์ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ณ วันที่ (2016-01-10 16:19:03)