การนำข่าวไปติดหน้าเวบไซต์

 

วิธีการนำข่าวไปติดหน้าเวบไซต์

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ได้เปิดให้บริการนำข่าวสารในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ไปติดไว้ที่เว็บไซต์ของท่านฟรี! โดยทำการคัดลอกโค้ดข่าวข้างล่างนี้ไปวางไว้ในตำแหน่งที่ต้องการ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.23

<iframe frameborder="0" scrolling="no" src="http://school-info.sesarea23.go.th/?page_id=11" width="510" height="600" ></iframe>

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com