«

พ.ย. 22 2016

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีโรงเรียนโพนพิทยาคม

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ทางโรงเรียนโพนพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี โดยท่านผอ.สิิทธิพงษ์ จันทร์สว่าง คณะครูและนักเรียน ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ ร่วมร้องเพลง พ่อแห่งแผ่นดิน เพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นร่วมกันปลูกต้นคูณ ภาคบ่ายมีกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

phonpith221159img_5971
phonpith221159img_5974 phonpith221159img_5976 phonpith221159img_6010 phonpith221159img_6011 phonpith221159img_6012 phonpith221159img_6018 phonpith221159img_6019 phonpith221159img_6024 phonpith221159img_6025 phonpith221159img_6153 phonpith221159img_6178 phonpith221159img_6181 phonpith221159img_6225 phonpith221159img_6265 phonpith221159img_6278 phonpith221159img_6333

 

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com