«

»

ต.ค. 01 2016

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสจัดการอบรมโครงการบูรณาการในรูปแบบ STEM EDUCATION

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสจัดการอบรมโครงการบูรณาการในรูปแบบ STEM EDUCATION ณ ห้องสัมมนาคาร โดยมีนายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการอบรม พร้อมด้วยคณะครูจาก 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คือ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์

14752897486181475288325081147528975335514753136619921475313669656147531368215614753136917781475313638819

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com