«

»

ก.ย. 02 2016

โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ประกวดโรงเรียนดีเด่นด้านสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ 2 กันยายน 2559 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี เป็นตัวแทนโรงเรียนในอำเภอภูพาน เข้ารับการประกวดโรงเรียนดีเด่น ด้านสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการประกวดโรงเรียนดีเด่นด้านสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดสกลนคร

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com