«

»

ส.ค. 10 2016

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com