«

»

พ.ค. 17 2016

ศูนย์การเรียนรู้งานอาชีพ สพม.23 จัดอบรมแลกเปลี่ยนรเรียนรู้การสร้างหลักสูตรวิชาชีพท้องถิ่น

     IMG_7333    gallery

   สพม.เขต 23 โดยศูนย์การเรียนรู้งานอาชีพ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ได้ดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างหลักสูตรวิชาชีพท้องถิ่น ณ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศคฏษา โดยจัดอบรมครูการงานอาชีพโรงเรียนในสังกัด สพม.23 ในระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 จุดประสงค์ในการอบรมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้วิชาชีพท้องถิ่นข้องโรงเรียนต่างๆ ให้ผู้เรียนเป็นคุณค่าของวิชาชีพท้องถิ่น อันเป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพสู่ชุมชนต่อไป

FormatFactoryIMG_7211 FormatFactoryIMG_7213 FormatFactoryIMG_7214 FormatFactoryIMG_7223 FormatFactoryIMG_7255 FormatFactoryIMG_7259 FormatFactoryIMG_7262 FormatFactoryIMG_7265 FormatFactoryIMG_7266 FormatFactoryIMG_7268 FormatFactoryIMG_7270 FormatFactoryIMG_7273 FormatFactoryIMG_7274 FormatFactoryIMG_7276 FormatFactoryIMG_7278 FormatFactoryIMG_7282 FormatFactoryIMG_7285 FormatFactoryIMG_7287 FormatFactoryIMG_7289 FormatFactoryIMG_7291 FormatFactoryIMG_7293 FormatFactoryIMG_7294 FormatFactoryIMG_7297 FormatFactoryIMG_7300 FormatFactoryIMG_7302 FormatFactoryIMG_7305 FormatFactoryIMG_7307 FormatFactoryIMG_7308 FormatFactoryIMG_7311 FormatFactoryIMG_7314 FormatFactoryIMG_7319 FormatFactoryIMG_7322 FormatFactoryIMG_7325

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com