«

»

มี.ค. 04 2016

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต ๒๓

00

M1

M000

M00

M0

karoon1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

M13

M14

M15

M16

M17

M18

M19

M20

M21

M22

M23

M24

M25

M26

M27

M28

M29

M30

M31

M32

M33

M34

M35

M36

M37

M38

M39

M40

M41

M42

M43

M44

M45

M46

M47

M48

M49

M50

M51

M52

M53

M54

M55

M56

M57

M58

M59

M60

M61

M62

0

0000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

58

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อทรงติดตามและเปิดโครงการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนและโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 23 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม และโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี พอสรุปได้ดังนี้
เวลา 11.00 น.เสด็จฯโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พระเทพญาณวิศิษฎ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร นายศุภชัย ทาสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ข้าราชการทหารตำรวจประชาชน เฝ้าฯรับเสด็จ ทรงพระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนนักเรียน เสด็จไปทอดพระเนตรผลงานของนักเรียนชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ เสด็จไปกดปุ่มไฟฟ้าเปิด”ระบบผลิตน้ำประปาโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม” ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม เสด็จเข้าห้องสมุดพระเทพญาณวิศิษฎ์ ทอดพระเนตรการแสดงศิลปะดนตรีพื้นบ้านกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ห้องเรียนสารสนเทศ
เวลา 14.30 น.เสด็จฯโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พระเทพญาณวิศิษฎ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร(ธ) นายอนุรักษ์ อุปพงษ์ นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์ รอง ผอ.สพม.เขต 23 ว่าที่ พ.ต.เทพรังสรรค์ ศรีนครินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน เฝ้าฯรับเสด็จ เสด็จไปกดปุ่มไฟฟ้าเปิดระบบผลิตน้ำประปา เดินเครื่องสูบน้ำโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ทรงพระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนนักเรียน พระราชทานพันธ์ไม้ผลและเมล็ดพันธ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้น 1 แก่ผู้สนับสนุนงานโครงการพระราชดำริ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี กราบบังคมทูลถวายรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนและความก้าวหน้าของโครงการพระราชดำริ ทอดพระเนตรกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงปลาดุก กบในบ่อซิเมนต์ การเลี้ยงสุกรพันธ์เหมยซาน ไก่พันธ์ไข่ การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ งานยุวเกษตรกร การทำเครื่องประดับจากปีกแมลงทับ การทำลูกประคบ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ทรงเยี่ยมราษฎร

Warning: file_get_contents(https://graph.facebook.com/comments/?ids=http://school-info.sesarea23.go.th/?p=1990): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /home/mattayom/domains/sesarea23.go.th/public_html/school-info/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 17 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/mattayom/domains/sesarea23.go.th/public_html/school-info/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 19
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com