«

»

ธ.ค. 04 2015

โรงเรียนโพนพิทยาคม จัดกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ Bike For DAD

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา รองผู้อำนวยการวัชระ  บุรีมาต ได้นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ได้จัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ  โดยมีคณะครูและนักเรียน รวมกันประมาณ 400 คน ปั่นจักรยาน จากโรงเรียนโพนพิทยาคม ไปยังที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว ระยะทางรวม 16  กิโลเมตร ทุกท่านต่างมีรอยยิ้ม ปลื้มใจ ที่ได้ทำเพื่อพระองค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย        
                        ครูยุทธณา   อาจหาญ  ครูประชาสัมพันธ์เครือข่าย สพม 23 รายงาน

 

bikfordadphonpith1

 


bikfordadphonpith2

bikfordadphonpith3

bikfordadphonpith4

bikfordadphonpith5

bikfordadphonpith6

bikfordadphonpith7

bikfordadphonpith8

bikfordadphonpith9

bikfordadphonpith10

bikfordadphonpith11

bikfordadphonpith12

bikfordadphonpith13

bikfordadphonpith14

bikfordadphonpith15

bikfordadphonpith16

bikfordadphonpith17

 

bikfordadphonpith18

bikfordadphonpith19 bikfordadphonpith20

bikfordadphonpith21

bikfordadphonpith22

 

bikfordadphonpith23

bikfordadphonpith24

bikfordadphonpith25

bikfordadphonpith26

bikfordadphonpith27

bikfordadphonpith28 bikfordadphonpith29

bikfordadphonpith30

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com