Aroun1408@gmail.com

Author's details

Name: อรุณ ตะไลกลาง
Date registered: 16 ตุลาคม 2015

Latest posts

  1. ประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก (ภาษาจีน) ยาม — 29 มีนาคม 2016
  2. ประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ — 4 มกราคม 2016
  3. ประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน — 4 มกราคม 2016
  4. ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช — 23 ตุลาคม 2015

Author's posts listings

ประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก (ภาษาจีน) ยาม

ประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง ว …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย     ณ วันที่ 29 มีนาคม 2016   

ประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ

ประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อบรร …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย     ณ วันที่ 4 มกราคม 2016   

ประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อคัด …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย     ณ วันที่ 4 มกราคม 2016   

ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

IMG_6026

นายสถาพร  โชว์สูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน คณ …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย     ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2015   
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com