Phonpith@gmail.com

Author's details

Name: ยุทธณา อาจหาญ
Date registered: 16 ตุลาคม 2015
URL: http://www.ptk.ac.th

Latest posts

  1. กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีโรงเรียนโพนพิทยาคม — 22 พฤศจิกายน 2016
  2. นักเรียนรางวัลพระราชทาน 3 ปีซ้อน โพนพิทยาคม โพนนาแก้ว สกลนคร — 22 มิถุนายน 2016
  3. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โพนพิทยาคม — 22 มิถุนายน 2016
  4. โพนพิทยาคม รับมอบหนังสือ จากร้าน Se-ED สกลนคร — 5 มกราคม 2016
  5. การแข่งขันกีฬาภายใน โพนพิทย์ เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558 — 5 มกราคม 2016

Author's posts listings

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีโรงเรียนโพนพิทยาคม

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ทางโรงเรียนโพนพิทยาคม ได้ …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย     ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2016   

นักเรียนรางวัลพระราชทาน 3 ปีซ้อน โพนพิทยาคม โพนนาแก้ว สกลนคร

โรงเรียนโพนพิทยาคม กับ 3 รางวัล ที่ทรงคุณค่า รางวัล พระ …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย     ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2016   

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โพนพิทยาคม

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ท่านผู้ …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย     ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2016   

โพนพิทยาคม รับมอบหนังสือ จากร้าน Se-ED สกลนคร

ผอ.สิทธิพงษ์  จันทร์สว่าง พร้อมคณะครูโรงเรียนโพนพิ …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย     ณ วันที่ 5 มกราคม 2016   

การแข่งขันกีฬาภายใน โพนพิทย์ เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อเร็ว ๆ นี้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ครูนวพร&nbsp …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย     ณ วันที่ 5 มกราคม 2016   

โพนพิทยาคมสอบประเมินผลความรู้ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กลุ่มบริหารงานวิชาการ งานวัดผล ประเมินผ …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย     ณ วันที่ 5 มกราคม 2016   

คณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูและนักเรียนโพนพิทยาคม ให้การต้อนรับ ผอ.สิทธิพงษ์ จันทร์สว่าง

เมื่อเร็ว ๆนี้ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน โร …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย     ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2015   

ผอ.สิทธิพงษ์ จันทร์สว่าง นำคณะครูโพนพิทยาคมร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผอ.สิทธิพงษ์ จันทร์สว่าง ผู …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย     ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2015   

โพนพิทยาคม อบรมค่ายพุทธธรรม นำชีวิต ตามโครงการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 7 – 9 ธันวาคม พ.ศ.2558 ทางโรงเรียนโพน …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย     ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2015   

โรงเรียนโพนพิทยาคม จัดกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ Bike For DAD

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา รองผู้อำนวยการวัชร …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย     ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2015   

คณะครูโพนพิทยาคมร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะครูโรงเรียนโพนพิทยาคม อำเ …

อ่านต่อ »

อ่านต่อ »
โดย     ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2015   
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com